Praktijkinformatie

Na aanmelding vindt eerst een intakegesprek plaats waarin bekeken wordt of en voor welk soort hulp er een indicatie bestaat. Op basis daarvan wordt u na de intake een voorstel gedaan.

Wachttijd

Actuele wachttijden staan vermeld op de homepagina van mijn website en op iedere pagina onder het kopje ‘Actueel’.

Afspraakmogelijkheden

Afspraken zijn mogelijk op dinsdag tussen 11.00 en 21.00, woensdag tussen 8.00 en 21.00, donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 8.00 en 13.00 uur.

Kwaliteitseisen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP: de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Iedere vijf jaar word ik door een visitatiecommissie van de LVVP gevisiteerd, om aan te tonen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe. Zo heb ik wekelijks intervisie met collega-psychotherapeuten, ga ik regelmatig naar bij- en nascholingen om bij te blijven in mijn vak en tevens mijn registratie als Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog op peil te houden en heb ik de beroepscode van mijn beroepsvereniging hoog in het vaandel staan.

Vergoeding

De behandeling van psychische stoornissen door een geregistreerde en vrijgevestigde behandelaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om de behandeling volledig vergoed te krijgen. Met alle zorgverzekeraars in Nederland heb ik contracten afgesloten voor zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Dat betekent voor u dat, of u nou bij Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, CZ, De Friesland of een andere ziektekostenverzekering verzekerd bent, u de behandeling binnen de gespecialiseerde ggz bij mij volledig vergoed krijgt. Wel heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Het enige dat u moet betalen aan uw zorgverzekering, is het wettelijk verplichte eigen risico dat ook in 2024 € 385 bedraagt. Indien uw eigen risico nog niet is verbruikt aan bijvoorbeeld medicijnen of polikliniekbezoek, zult u na het indienen van mijn declaratie bij uw zorgverzekering, een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangen voor het nog openstaande eigen risico. Als u dit eenmaal heeft betaalt, zijn er voor u geen verdere kosten meer gemoeid aan uw behandeling in het lopende kalenderjaar.

Tarieven

De tarieven die worden gerekend voor behandeling binnen zowel de basis ggz als de gespecialiseerde ggz, worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van uw zorgverzekering, krijg ik een bepaald percentage van dit tarief vergoed. Mocht u ervoor kiezen de behandeling niet via uw zorgverzekering te laten lopen maar deze zelf te bekostigen, dan reken ik een uurtarief van € 150 per 45 minuten contacttijd. Eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor behandelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen, het zogenaamde OZP-tarief (Overig Zorg Product). In de regel zal hiervan echter geen sprake zijn.

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer en ligt op 10 minuten loopafstand van (Station) Ede-Centrum. Direct voor en naast de praktijk geldt overdag helaas een parkeerverbod voor iedereen die niet in het bezit is van een parkeervergunning Sector 3. Parkeren is goed mogelijk in de omliggende lanen (o.a.Burgemeester Bootlaan) en in de omgeving van de Edese Tennis Club (Van Heeckerenlaan 14). De garage op nr 65, naast mijn praktijk, is van onze buren; ik verzoek u vriendelijk doch met klem uw auto hier niet te parkeren.

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dat niet is gelukt, dan kan de LVVP  u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. U kunt contact met de LVVP opnemen via het mailadres info@lvvp.nl. Ook voor eventuele geschillen kunt u voor bemiddeling terecht bij de LVVP.

Actueel