Praktijkinformatie

Na aanmelding vindt eerst een intakegesprek plaats waarin bekeken wordt of en voor welk soort hulp er een indicatie bestaat. Op basis daarvan wordt u na de intake een voorstel gedaan.

Wachttijd

Actuele wachttijden staan vermeld op de homepagina van onze website en op iedere pagina onder het kopje ‘Actueel’.

Afspraakmogelijkheden

Afspraken bij Ton Brune zijn mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 en 21.30 uur.

Bij Karin van Dam zijn afspraken mogelijk op dinsdag tussen 7.30 en 17.00 uur.

Kwaliteitseisen

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP: de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Iedere vijf jaar worden wij door een visitatiecommissie van de LVVP gevisiteerd, om aan te tonen dat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. Zo hebben wij maandelijks intervisie met collega-psychotherapeuten, gaan wij regelmatig naar bij- en nascholingen om bij te blijven in ons vak en tevens onze registratie als Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog op peil te houden en hebben wij de beroepscode van onze beroepsvereniging hoog in het vaandel staan.

Vergoeding

De behandeling van psychische stoornissen door een geregistreerde en vrijgevestigde behandelaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij contracten afgesloten voor zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Dat betekent voor u dat, of u nou bij Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, CZ, De Friesland of een andere ziektekostenverzekering verzekerd bent, u de behandeling binnen de gespecialiseerde ggz bij ons volledig vergoed krijgt. Wel heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.  Het enige dat u moet betalen aan uw zorgverzekering, is het wettelijk verplichte eigen risico dat in 2020 € 385 bedraagt. Indien uw eigen risico nog niet is verbruikt aan bijvoorbeeld medicijnen, ziekenhuisbezoek of tandarts, zult u na afsluiting van de behandeling, of bij langerdurende behandelingen na een jaar, een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangen voor het nog openstaande eigen risico.

Tarieven

De tarieven die worden gerekend voor behandeling binnen zowel de basis ggz als de gespecialiseerde ggz, worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van uw zorgverzekering, krijgen wij een bepaald percentage van dit tarief vergoed. Binnen de gespecialiseerde ggz wordt gewerkt met productgroepen in de vorm van DBC’s, Diagnose Behandel Combinaties. Pas na sluiting van een DBC wordt de declaratie door ons, via Vecozo, ingediend bij uw zorgverzekeraar. Ook binnen de basis ggz wordt pas na afronding van de behandeling de declaratie ingediend bij uw zorgverzekeraar. Binnen de basis ggz wordt niet gewerkt met DBC’s maar met de productgroepen ‘kort’, ‘middel’ of ‘intensief’, waarbij de geïndiceerde of benodigde behandelduur in minuten leidend is. Mocht u ervoor kiezen de behandeling niet via uw zorgverzekering te laten lopen maar deze zelf te bekostigen, dan rekenen wij een uurtarief van € 125 per 45 minuten contacttijd. Eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor behandelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen, het zogenaamde OZP-tarief (Overig Zorg Product). In de regel zal hiervan echter geen sprake zijn.

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer en ligt op 10 minuten loopafstand van (Station) Ede-Centrum. Direct voor en naast de praktijk geldt overdag helaas een parkeerverbod voor iedereen die niet in het bezit is van een parkeervergunning Sector 3. Parkeren is goed mogelijk in de omliggende lanen (o.a.Burgemeester Bootlaan) en in de omgeving van de Edese Tennis Club (Van Heeckerenlaan 14). De garage op nr 65, naast onze praktijk, is van onze buren; we verzoeken u vriendelijk uw auto hier dan ook niet te parkeren.

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dat niet is gelukt, dan kan de LVVP  u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. U kunt contact met de LVVP opnemen via het mailadres info@lvvp.nl. Ook voor eventuele geschillen kunt u voor bemiddeling terecht bij de LVVP.