Kwaliteit

Onze praktijk draagt sinds 2016 het Keurmerk Basis GGZ, uitgegeven door Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Hiermee tonen wij als praktijk aan conform de normen van het keurmerk Generalistische Basis GGZ te leveren en ons extra in te spannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Met het keurmerk laten wij zien een transparante werkwijze te hebben en samen te werken met huisartsen, collega-psychologen en -psychotherapeuten binnen zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Wij zijn aangesloten bij PsyZorg Gelderse Vallei: een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in de regio. Daarnaast werken wij in intervisie-verband samen met twee collega-psychotherapeuten.

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met de kwaliteit en verantwoordingen in onze praktijk. Ons kwaliteitsstatuut  is op 6 oktober 2016 gecontroleerd en goedgekeurd en ligt ter inzage in onze praktijk.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Tijdens het behandelproces is er altijd ruimte uw wensen bij ons aan te kaarten en de behandeling indien mogelijk bij te sturen. Wij maken met regelmaat gebruik van een korte vragenlijst, de CQi, om uw tevredenheid te kunnen meten. De bedoeling hiervan is om te toetsen hoe tevreden u bent over onze praktijk, uw behandelaar en de behandeling. De gegevens worden gebruikt om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen, toekomstige cliënten een indruk te geven over de tevredenheid van onze huidige cliënten en transparant te zijn over de cliënttevredenheid  naar verwijzers en zorgverzekeraars.

Het gemiddelde indexcijfer van de cliënttevredenheidsonderzoeken die onze cliënten afgelopen jaren hebben ingevuld, is 8,9 op een schaal van 10. Deze uitkomst is gebaseerd op de uitkomsten van de CQi-subschalen bejegening (9,8), beantwoording hulpvraag (9,4), bereikbaarheid (8,2), informatievoorziening (8,9), keuzemogelijkheden (8,8), resultaat (8,7) en totaalbeoordeling (8,9).

Daarnaast kunnen cliënten sinds kort hun waardering over onze praktijk plaatsen op https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-brune-van-dam-psychotherapie-ede-3032453

ROM-vragenlijsten

Om meer zicht te krijgen op het effect van onze behandelingen, zullen wij u vragen om bij aanvang, in de loop van en na afloop van uw behandeltraject, een ROM-vragenlijst in te vullen. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. De bedoeling van deze vragenlijsten is om een indruk te krijgen van de resultaten van de behandeling. In de contracten die wij met zorgverzekeraars hebben afgesloten, is het afnemen van deze vragenlijst opgenomen als voorwaarde. De zorgverzekeraar krijgt echter geen inzage in uw persoonlijke gegevens. De enige gegevens die zij kunnen inzien, zijn algemene, geanonimiseerde resultaten van de behandelingen binnen onze praktijk.

De ROM-vragenlijst wordt afgenomen via een beveiligde site van Questmanager, via de beroepsvereniging LVVP waarbij wij zijn aangesloten. U ontvangt hiertoe een mail met een link, waarmee u op de betreffende website de vragenlijst kunt invullen die wij voor u hebben klaargezet.